Zápisy do 1. třídy pro rok 2013/2014 

 

- 15. ledna 10:00 - 12:00

- 16. ledna 12:00 - 16:00

 

Kdo má jít k zápisu: zde

Co mám mít k zápisu: zde

Chci odložit docházku: zde 

 

Sdělení rodičům

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

 

Budou zveřejněny 17.1.2013

POJĎTE S NÁMI

TVOŘIVĚ DO SVĚTA 

Důvody, proč k nám do školy
rodiče vozí děti
a to nejen z Třince

 Co děti ve naší škole čeká?

Plně hrazené učební pomůcky pro prvňáčky, individuální přístup k potřebám každého dítěte.

Výuka anglického jazyka od 1. třídy.

Dvě jazykové učebny s PC,  interaktivní tabule, informační centrum

Počítačová učebna s výukovými programy,
Internet, multimediální učebna,

 

třídy s relaxační zónou kde si děti mohou hrát i odpočívat
 

skvěle
vybavené učebny výtvarné a hudební výchovy,
keramická dílna, hrnčířský kruh,
velkoformátová vypalovací pec,

lyžařský a snowboardový kurz pro děti na prvním i druhém stupni,

ozdravné pobyty v zahraničí,

družina v novém vybavení, široký výběr bezplatných zájmových kroužků,

výběr ze dvou druhů jídel ve školní jídelně,

 

a v neposlední řadě

 škola v nejčistším prostředí
Třince na úpatí kopce Jahodná,

 vycházky do lesa, lyžařské závody, orientační běh…

 

 • Vše co ve škole probíhá, má pro děti smysl.

 • Děti mají před sebou reálné úkoly, ve kterých samy hrají aktivní roli.

 • Jsme malá škola se 130 žáky, jedna velká rodina, všichni se známe a nedáváme nikomu prostor, aby ubližoval ostatním.

 • Respektujeme jedinečnost každého dítěte.

 • Zdravotní znevýhodnění dítěte nevnímáme jako trvalý handicap, víme, že každou překážku lze překonat, jen je třeba najít správnou cestu.

 • Vytváříme prostředí pro rozvoj dětí superiorně nadaných.

 • Své nadání děti rozvíjí v pěveckých sborech ve vážné a populární hudbě či folklóru.

 • Děti se úspěšně představují na koncertech doma i v zahraničí a na soutěžích patří mezi špičková tělesa.

 • Mezinárodní projekty dále rozvíjí touhu po poznání a porozumění prostřednictvím hudby, malování i sportu.

 • Příjemné prostředí kolem nás vytváříme spolu s dětmi, a ty si toho váží.

 • Široká nabídka zájmové činnosti, kde děti rády tvoří, pomáhá dále rozvíjet jejich osobnost.

 • Dokonce jsme v minulých letech adoptovali dítě z Afriky, aby mohlo chodit do školy. Dnes už je z N´Mah Sounkaro Sylla slečna.

 • Projekt adopce na dálku vedl děti k vědomí, že ony samy už teď mohou ovlivnit dění ve světě. A není to jen táto dej. Na adopci si  musely děti svým vlastním přispěním vydělat na školních akcích a zanést příspěvek do třídního rozpočtu.

 

 • Nechybí ani činnosti rozvíjející fyzickou aktivitu dětí, fotbal, vybíjená a florbal patří mezi nejoblíbenější.

 • Těšíme se, že se běžecké lyžování stane součástí našeho vzdělávacího programu.

 • Dosahujeme toho, že do školy chodíme proto,
  že chceme, ne že musíme.

 • Naši školu opouštějí sebevědomé, otevřené, tolerantní a náročné osobnosti se smyslem pro spravedlnost.

Střípky ze školního života

 • Vydat vlastní CD je snem každé malé pěvecké hvězdičky, těm našim se to povedlo, je na světě, a je krásné.

 • Herec, režisér, kameraman, i to je práce naších žáků. Vynikající úspěchy v soutěži filmové tvorby pod patronátem Britského konzulátu a MŠMT ČR.

 • K dosažení úspěchu je třeba vhodný podnikatelský záměr, účinná reklama, správná cílová skupina a vysoké nasazení. To naši žáci vědí a každoročně si to ověřují na svých tradičních jarmarcích.

Přijďte se nezávazně podívat, jak to u nás ve škole vypadá a je jedno jestli jste z Terasy,
Lyžbic nebo Nýdku či Bystřice.

 

TVOŘIVĚ DO SVĚTA

 

Náš školní vzdělávací program je alternativou klasickému pojetí vyučovacího procesu.