Správa školy

 -struktura

 

Součásti:

- MŠ, Habrová

- MŠ, Sosnová

Informace (Z.106)

Rada školy

- Jednací řád

- Zápisy z jednání

- Volby 2011

---------------------

Organizace 2012/2013

Školní řád

Pravidla hodnocení

ŠVP

---------------------

 

Výroční zprávy:

rok 2011/2012

 - ZŠ Kaštanová

 - MŠ Habrová

 - MŠ Sosnová

rok 2010/2011

 - ZŠ Kaštanová

 - MŠ Habrová

 - MŠ Sosnová

 

rok 2009/2010

 - ZŠ Kaštanová

 - MŠ Habrová

 - MŠ Sosnová

 

rok 2008/2009

 - ZŠ Kaštanová

 - MŠ Habrová

 - MŠ Sosnová

 

 

Inspekční zprávy

Síť škol

 

 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace


Hutnické město Třinec leží na úpatí kopce Javorový, který střeží severní hranice Moravskoslezských Beskyd.
Vrch, který je opředen mnohými pověstmi a bájemi, žije i v lidové písničce a vytváří městu malebnou kulisu.

Nejmladší sídliště v Třinci s místním názvem Sosna rozkládá své panelové domy na severní straně města
pod kopcem Jahodná, do jehož úbočí se vetkala budova školy.

Organizace roku 2012/2013

Rozvrh hodin

Vánocní jarmark 18.12.2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy do prvních tříd

Zápisy do první třídy: 15. - 16. ledna 2013

Součástí zápisu je den otevřených dveří: 15. 1. 2013

Zápis do 1. tříd - Informační leták zde

Výzva pro rodiče všech předškoláků zde

K zápisu se dostaví tyto děti - více zde