pro rok 2012 byla vybrána následující výtvarná témata

Barevný svět za hranicí všedního, šedého a nehezkého

Staňte se na chvíli badateli a vědci vlastní mysli a vydejte se na pouť světem fantazie. Nežli vyrazíte do velkoměsta vlastních myšlenek, vybavte se pečlivě trpělivostí a přibalte na cestu odvahu.

Důležité je mít cíl.
Důležité je uchovat si charakter.
Je důležité mít odvahu.
Je motivující mít příklad.
Je obdivuhodné mít čistou duši.

1. téma je určeno pouze pro 1. stupeň
1. téma: „Přes překážky ke hvězdám“
Co vám toto přísloví říká? Udělejte si svou vlastní představu a pokuste se ji ztvárnit. Nebo se vám více líbí přísloví „Odvážnému štěstí přeje“? A do třetice ještě jedno přísloví, „Slova hýbají, příklady táhnou“. Můžete zpracovat i jiná přísloví dle vlastního výběru. Vyhledejte spíše ta neobvyklá a méně známá.
Doporučeno pro 2. stupeň:

 

2. téma: „Vytvořím svůj vlastní svět, mé vlastní…“
Co si vysním je mé, co jsem stvořil, o to se podělím. Podělte se o své nápady, vynálezy, myšlenky či vaše fantaskní světy tím nejuniverzálnějším jazykem - OBRAZEM.
3. téma: „Myšlenka – světlo ukryté i viditelné“
(doporučeno pro vyšší ročníky druhého stupně)
Přemýšlejte o tom, jak myšlenky pronikají k jiným, jak se obohacují diskusí, jak je lze sdělit a sdílet pomocí výtvarného jazyka (malbou či pomocí grafické, designerské, architektonické práce).

vstupte

Soutěžní práce zasílejte na adresu:
Základní škola a mateřská škola
Kaštanová 412
739 61 Třinec
Česká Republika

organizace soutěže:
Soutěžní práce je nutné doručit do 25. 5. 2012
Hodnocení (odborná porota) 28. 5. 2012
Výsledky na Internetu 29. 6. 2012
Výtvarná dílna 24. 6. - 28. 6. 2012
Vydání kalendářů na rok září 2012
Vernisáž oceněných prací listopad 2012

Věkové kategorie:
I. kategorie 1. - 3. třída
II. kategorie 4. - 5. třída
III. kategorie 6. - 7. třída
IV. kategorie 8. - 9. třída

Výtvarné techniky: malba, kresba, grafika, kombinované techniky, *prostorové objekty a instalace (tradiční materiály i mix-média).

Přijímány jsou pouze práce formátu A4, A3, A2, orientované na šířku
* Prostorové práce jsou přebírány pouze v podobě tištěného dokumentu. Musí obsahovat fotografickou dokumentaci a popis díla (koncept). Doporučuje se vybrat více pohledů na práci, které budou dílo vystihovat, budou přiloženy v kvalitní tištěné podobě ve formátu A4.
Označení prací: Kategorie a vybrané téma, jméno autora, věk, třída, adresa domů, název práce, jméno pedagoga a jeho e-mail, adresa školy.

Výhrada autorských práv: www.zusaplus.cz
Zasilatel soutěžních prací poskytuje pořadatelům díla se souhlasem autorů k jejich užití na výstavách, v kalendáři, na CD-ROM v Internetu a k dalšímu šíření a využití včetně převodu těchto práv na třetí osoby. Soutěžní práce se nevracejí. Zasláním soutěžních prací zasilatel souhlasí s uvedenými podmínkami.