20012/2013

Organizace školního roku

Školní řád

Pravidla hodnocení žáků

Organizace školního roku 2012/2013

Zahájení  školního vyučování je v pondělí 3. září 2012.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 18. 2. - 24. 2. 2013

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 2. září 2013.

 

Termínový plán celoškolních akcí

 Pedagogické rady:    14:00 – 16:00, sborovna školy          

 30. 8. 2012,     20. 11. 2012,   22. 1. 2013,     23. 4. 2013,     18. 6. 2013

 

 Třídní schůzky:        16:00 – 17:00

11. 9. 2012, I. třída

20. 11. 2012, společná schůze rodičů  ve školní jídelně

15. 1. - 18. 1. 2013, pololetní konzultace prospěchu

16. 4. - 19. 4. 2013, čtvrtletní konzultace prospěchu

11. 6. - 13. 6. 2013 závěrečné konzultace prospěchu

 

Školská rada:            16. 10. 2012 v 17:00

                                   18. 6. 2013 v 17:00

 

Významné akce školy:

 

září

Soustředění sborů Klíček, Caro a talentovaných žáků

říjen

Škola nanečisto - program pro předškoláky

23. – 24. 10. 2012

Den proti drogám, Halloween

6. 12. 2012

Mikuláš a vánoční jarmark – projektové vyučování

18. 12. 2012

Vánoční jarmark – projektové vyučování

15. 1. 2013

Den otevřených dveří

25. 1. 2013

Ples školy - Sál SOU Třinec - Kanada

leden 2013

Dětský maškarní bál

duben 2013

Týden čistoty – ekologický projekt

červen 2013

Májová slavnost - radovánky, Vendryně

28. 6. 2013

Slavnostní vyřazení deváté třídy