Název

Sídlo

 

Banka

  Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Kaštanová 412, 739 61 Třinec

00847135

  

 

 ČSOB, a.s., expozitura Třinec

číslo účtu:  

154029594/0300

 

Česká spořitelna a. s., pobočka Třinec:

číslo účtu:  

1686136379/0800

 

 

Spojení

ZŠ, Kaštanová 412

 

   Sekretariát:  

   +420 558 993 621

  

   +420 558 993 622

   Družina  

   +420 558 993 624

   Kuchyň

   +420 558 993 623

   Ředitel:  

   +420 558 993 621 - 2

   FAX:  

   +420 558 993 621

   E_Mail:  

  7zs@7zstrinec.cz

   Internetové stránky:  

   www.7zstrinec.cz

 

MŠ, Sosnová ul.

 

   Škola

   +420 558 993 625

   Kuchyň

   +420 558 993 626

 

 

MŠ, Habrová ul.

 

   Škola

   +420 558 993 627

   Kuchyň

   +420 558 993 628