Volby do školské rady 2011

 

Datum a místo konání voleb:  22.11.2011

Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, p.o.

 

ČÁST  I – volby za zákonné zástupce dětí:

 

Počet oprávněných voličů:234

Počet zúčastněných voličů: 46

Počet platných hlasů pro: 46

 

Jména zvolených členů školské rady za zákonné zástupce dětí:

                                                                           Věra Kučerová

                                                                           Ing. Radim Byrtus

 

                                                                                    

ČÁST  II – volby za pedagogické pracovníky:

 

Počet oprávněných voličů: 17

Počet zúčastněných voličů: 17

Počet platných hlasů pro: 17

 

Jména zvolených členů školské rady za pedagogické pracovníky:

                                              Mgr. Hana Chromcová

                                              Mgr. Ilona Heczková

 

Na volby dohlížel přípravný  výbor ve složení: 

Mgr. Staszková Dana, Bc. Kateřina Mannheimová, Janusz Szkuczik

 

 

Jména členů školské rady za zřizovatele:

                                             Mgr. Alena Roszková

                                             Mgr. Pavlína Placzková

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní informace ke školské radě

Složení školské rady

Školská rada má 6 členů:

2 zástupce pedagogických pracovníků  - voleni pedagogickými pracovníky školy

2 zákonné zástupce nezletilých žáků – voleni rodiči

2 zástupce za zřizovatele – jmenováni Radou města Třince

 

Působnost školské rady

 

Ustanovení zákona č. 564/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 Sb., částka 161, ze dne 30.12.2011

 

Školská rada §168

 

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.